Rakastan luoda kukka- ja kasviluomuksia, sekä floristiikan opinnoissani että vapaa-ajallani!

Pääasiassa pyrin hyödyntämään luonnonmateriaaleja.

Love cocreating beauty from flowers and natural materials! I am currently studying floristry in Finland.